15 Aug 2017

QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH NHẬP HÀNG TRUNG QUỐC QUA 16888.VN (Áp dụng từ ngày 01/08/2017) I. Giới thiệu dịch vụ 16888.vn  là đơn vị trung gian giúp đỡ khách hàng trong vấn đề định hướng, lựa chọn nhà cung cấp, sản phẩm và dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam….